Paus p.g.a allmänna hälsoläget

På grund av spridningen av Coronaviruset har vi bestämt oss för att avvakta med våra planerade resor tills vidare. Vi vill naturligtvis inte bidra till vidare spridning, eller på något sätt riskera våra resenärers välmående. Även om det rapporterats relativ få fall i de regioner vi besöker så innebär bl.a. själva flygresan naturligtvis en risk. Vi bevakar läget och kommer sparka igång igen när läget bedöms vara under kontroll.

Under tiden får ni gärna anmäla ert eventuella intresse för de resor vi har i pipen. Det går enklast att använda de webbformulär som är länkade via knappen Intresseanmälan under respektive planerad resa.