Integritetspolicy

Denna policy beskriver hur Optim8 Business Solutions AB, 559000-1383, samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter i anslutning till köp, support och övrig kontakt med webbplatsen Total Fitness samt den behandling av personuppgifter som genomförs så länge du innehar ett konto på Total Fitness.

Laglig grund för behandling av personuppgifter

Vi behöver behandla personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med våra kunder och kontoinnehavare, t.ex. för att kunna göra förbokningar, samt hantera köp och orderhistorik. Baserat på denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter som dina inköp, beteende på vår hemsida, din interaktion med Total Fitness samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter. Detta med syfte att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla relevanta erbjudanden.

En del av vår behandling av personuppgifter grundar sig i en så kallad intresseavvägning, t.ex. den behandling av personuppgifter vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra produkter samt den segmentering av kunder vi gör baserat på totala inköpssummor. Optim8 Business Solutions AB behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av denna intresseavvägning.

Optim8 Business Solutions AB har har en rättslig förpliktelse att behandla vissa personuppgifter, t.ex. för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Information vi samlar in

För att kunna erbjuda och tillhandahålla bästa möjliga upplevelse på Total Fitness samlar vi in följande information:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Kontoinformation
 • IP-adress och information om din användning rörande Total Fitness
 • Information om vilka av våra varor du visat intresse för samt hur du interagerar med Total Fitness och vårt  nyhetsbrev
 • Uppgifter om dina inköp

Användning av information

För att kunna förse dig med informationsutskick, betalningsinformation och statistik i linje med denna övergripande policy behöver vi samla in viss information. Vi samlar inte in eller behandlar mer information än nödvändigt för att tillhandahålla dessa tjänster.

Optim8 Business Solutions AB behandlar primärt dina personuppgifter för följande syften:

 • För att kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, t.ex. genomförande av köp, fakturering, support samt för att kunna besvara frågor och korrigera felaktiga uppgifter
 • Riktade marknadsföringsaktiviteter, per e-post och via Google
 • Hantera och utveckla kundrelationer
 • Tillhandahålla relevant information och anpassade erbjudanden på vår webbplats och via nyhetsbrev
 • Kontinuerlig utveckling och förbättring av vårt kunderbjudande i form av ny varor och funktioner
 • Följa tillämplig lagstiftning
 • Administrera ditt konto och möjliggöra funktionella fördelar som favoriter och önskelistor

Vi kan även komma att använda personuppgifter som underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och uppföljning av vår affärsmodell.

Hur länge sparar vi din information

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som definierats i denna Integritetspolicy. Vi kan komma att spara uppgifterna längre för att följa relevanta lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. vid en juridisk process.

 • Optim8 Business Solutions AB sparar uppgifter för kontoinnehavare så länge kontoinnehavaren väljer att inte avsluta sitt konto på Total Fitness
 • Information rörande besökare utan konto sparas i upp till 36 månader

Vilka delar vi din information med

Optim8 Business Solutions AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till eventuell tredje part, t.ex. samarbetspartners och leverantörer av kredit- och betalningsstjänster. Detta sker enbart med syfte att sälja och marknadsföra Total Fitness produkter. Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert enlighet med gällande lagstiftning.

För att möta svensk lagstiftning kan personuppgifter komma att lämnas ut av Optim8 Business Solutions AB för att möta lagkrav från myndigheter och rättsliga instanser. Vi kan även behöva lämna ut personuppgifter för att tillvarata våra egna rättsliga intressen och för att förebygga säkerhetsproblem eller tekniska problem.

Om Optim8 Business Solutions AB behöver överföra personuppgifter till land utanför EU för att säkra en fungerande teknisk plattform i samarbete med våra leverantörer eller samarbetspartners kommer vi vidta de åtgärder som krävs för att försäkra fortsatt säker hantering av personuppgifter. Detta baserat på de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU.

Var lagras min information

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Dina rättigheter

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.
Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Använd dina rättigheter

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar av denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 16 June 2018. Vi kommer med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att avsluta ditt konto genom att kontakta oss.

Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på support@capeactive.se